ÅRETS SPIL 2019

INVITATION TIL DOMMERFAMILIER

Legebranchen – LEG afholder konkurrencen ”Årets Spil”, hvor alle spilproducenter har mulighed for at sende deres allernyeste spil til bedømmelse blandt Danmarks familier.

LEG inviterer derfor dig og din familie til at være med til at bestemme, hvilke spil der bliver Årets Spil 2019.

Vi har brug for familier til at være dommere -men vi har kun brug for et begrænset antal, der passer til antallet af spil. Der vil derfor om nødvendigt ske lodtrækning mellem de tilmeldte.

Vi har brug for familier til at være dommere – men vi har kun brug for et begrænset antal, der passer til antallet af spil. Der vil derfor om nødvendigt ske lodtrækning mellem de tilmeldte.

For at kunne melde sig som dommerfamilie kræver det, at ens husstand har beboere svarende til én af de tre kategorier, som spillene tilmeldes i.

De tre kategorier er:

  • Børnespil: Henvender sig primært til børn mellem 0-6 år. Spillet vil oftest kræve aktiv deltagelse af en voksen.
  • Familiespil: Henvender sig til børn fra 7 år. Spillet skal spilles af børn mellem 7-11 år alene eller sammen med en voksen.
  • Voksenspil: Henvender sig til unge og voksne fra 12 år.

Hver husstand kan kun deltage i én kategori og det er ikke tilladt at deltage, hvis man er i nær familie med en spilproducent, der sender spil til bedømmelse.

Seneste tilmeldingsdato som dommerfamilie er søndag d. 21. april 2019 kl. 12:00.

LEGs sekretariat vil herefter udtrække dommerfamilierne, som vil blive kontaktet med henblik på at få tilsendt de relevante spil og bedømmelsesskemaer.

Hver dommerfamilie vil få tilsendt op til 5 spil i den tilmeldte kategori, og man forpligter sig ved tilmeldingen til at spille alle tilsendte spil og bedømme dem ud fra et bedømmelsesskema.

Dommerfamilierne vil modtage spillene omkring den 10. maj 2019.

Senest den 1. juni 2019 skal de udfyldte bedømmelsesskemaer indsendes til Legebranchen efter nærmere angivne retningslinjer.

Dommerfamilierne får lov til at beholde de tilsendte spil efterfølgende. Spillene vil typisk ikke være på markedet endnu.

Den 14. juli 2019 kåres tre nominerede i hver kategori, hvorefter vi løfter sløret for de tre vindere sidst på sommeren.

Vi glæder os til at kaste terningerne!

Med spilleglade hilsner

Legebranchen – LEG

For yderligere oplysninger kontakt
Betina Schiønning, tlf. 33 74 61 52
bsc@legebranchen.dk

Legebranchen – LEG
Magnus Guldberg, tlf. 33 74 60 93
kontakt@aaretsspil.dk