ÅRETS SPIL – INVITATION TIL DOMMERFAMILIER

Legetøjsbranchen – LEG afholder konkurrencen ”Årets Spil”, hvor alle spilproducenter har mulighed for at sende deres allernyeste spil til bedømmelse blandt Danmarks familier.

LEG inviterer derfor dig og din familie til at være med til at bestemme, hvilke spil der bliver Årets Spil 2017.

Vi har brug for familier til at være dommere – men vi har kun brug for et begrænset antal, der passer til antallet af spil. Der vil derfor om nødvendigt ske lodtrækning mellem de tilmeldte.

For at kunne melde sig som dommerfamilie kræver det, at ens hustand har beboere svarende til én af de tre kategorier, som spillene tilmeldes i.

De tre kategorier er:

  1. Børnespil: Henvender sig primært til børn mellem 0-6 år. Spillet vil oftest kræve aktiv deltagelse af en voksen.
  2. Familiespil: Henvender sig til børn fra 7 år. Spillet skal spilles af børn mellem 7-11 år alene eller sammen med en voksen.
  3. Voksenspil: Henvender sig til unge og voksne fra 12 år.

Hver husstand kan kun deltage i én kategori og det er ikke tilladt at deltage, hvis man er i nær familie med en spilproducent, der sender spil til bedømmelse.

Seneste tilmeldingsdato som dommerfamilie er d. 20. april 2017.

LEGs sekretariat vil herefter udtrække dommerfamilierne, som vil blive kontaktet med henblik på at få tilsendt de relevante spil og bedømmelsesskemaer.

Hver dommerfamilie vil få tilsendt op til 5 spil i den tilmeldte kategori, og man forpligter sig ved tilmeldingen til at spille alle tilsendte spil og bedømme dem ud fra et bedømmelsesskema.

Dommerfamilierne vil modtage spillene omkring den 10. maj 2017.

Senest den 1. juni 2017 skal de udfyldte bedømmelsesskemaer indsendes til Legetøjsbranchen efter nærmere angivne retningslinjer.

Dommerfamilierne får lov til at beholde de tilsendte spil efterfølgende. Spillene vil typisk ikke være på markedet endnu.

Den 15. juli 2017 kåres tre nominerede i hver kategori, og den 15. august 2017 kåres de tre vindere.

Tilmelding sker på www.legetøjsbranchen.dk