Legebranchen har breaket en nyhed…

Legebranchen LEG har i år fornøjelsen at invitere jer til at deltage i kampen om ÅRETS SPIL 2021 og – som noget helt nyt – også i ÅRETS LEGETØJ 2021.

Der har længe været efterspørgsel på danske legetøjspriser. NU sker det! Formålet med ÅRETS SPIL og ÅRETS LEGETØJ er at sætte fokus på nye spændende produkter på det danske marked.

Nominerede til alle kategorier bliver udvalgt ved hjælp af legeglade danske forbrugere. Legebranchen sikrer, at vinderne bliver fundet på uvildig og uafhængig vis.

Alle deltagere vil, uanset placering i konkurrencen, modtage konkret feedback baseret på dommerfamiliernes bedømmelser og evalueringer. Alle nominerede vil, som vinderne, modtage nomineringslogoer, som kan benyttes i markedsføring.

Undervejs vil konkurrencen og de nominerede spil blive markedsført på en række platforme såsom pressemeddelelser, sociale medier og i en række nyhedsbreve.

Årets legetøj 2021

6 kategorier – 18 nominerede – 6 vindere

Legetøjet vil blive bedømt af familier med børn i de aktuelle målgrupper.

Karakterer

Dukker, figurer, plys, “Surprise” produkter.

Fartøjer

Køretøjer, flyvende og sejlende produkter.

Aktiv leg

Produkter der involverer bevægelse, f.eks.: rulleskøjter, trampoliner, geværer, udklædning.

Kreativitet & konstruktion

Form og design, bygge- og konstruktions-produkter.

Småbørns legetøj

0-3 år.

Bæredygtigt legetøj

Legetøj skabt med en grøn profil under bæredygtige forudsætninger.

Årets spil 2021

3 kategorier – 9 nominerede – 3 vindere

Børnespil

Spil, der henvender sig til børn i alderen 0-6 år. Spillet vil oftest kræve aktiv deltagelse af en voksen. Spillet bedømmes af familier med børn i målgruppen.

Familiespil

Spil, der henvender sig til familier med børn fra 7 år og som kan spilles af børn mellem 7 og 11 år alene eller sammen med en voksen. Spillet bedømmes af familier med børn i målgruppen.

Voksenspil

Spil, der henvender sig til unge og voksne fra 12 år. Spillet bedømmes af personer 12+.

Uafhængige familier tester og bedømmer dit spil

Hvert indsendt produkt bliver testet og vurderet af tilfældigt udvalgte repræsentative familier. På den baggrund nomineres tre produkter i hver kategori.

Dommerfamilierne rekrutteres gennem kundeklubber blandt LEG’s medlemmer samt på Facebook.

For at sikre, at alle indsendte produkter får den samme seriøse opmærksomhed, modtager hver familie maksimalt fem spil og fem stykker legetøj til vurdering.

Familierne får udleveret et bedømmelsesskema med udførlig vejledning. Bedømmelsesskemaet er ens for henholdsvis alle spil/legetøj, så der sikres størst mulig ensartethed i vurderingerne.

I bedømmelsesskemaerne bliver dommerfamilierne bedt om at vurdere produkterne ud fra følgende kriterier:

Gældende for spil og legetøj:

 • Underholdningsværdi og ”value for money”
 • Originalitet
 • Producentens angivelser vs. virkeligheden
 • Regler/vejledning
 • Kvalitet
 • Innovation

Gælder ligeledes for legetøj:

 • Legeværdi

Alle familier sender deres bedømmelser direkte til LEG’s sekretariat. Det er dermed kun sekretariatet, der har adgang til resultaterne før offentliggørelsen (heller ikke medlemmer af LEG får adgang til resultaterne før den planlagte offentliggørelse).

I den efterfølgende feedback får du som deltager adgang til dommerfamiliernes vurderinger af dine produkter i tekst og grafik. Alle indsendte produkter vil således modtage en grundig evaluering, uanset om de bliver nomineret eller vinder konkurrencen.

De nominerede spil og legetøj offentliggøres d.16. juni 2021, og den endelige kåring finder sted i september. Nærmere detaljer herom følger.

Pris

Prisen for deltagelse er resultatafhængig Pris
Deltagergebyr pr. spil/legetøj Kr. 1.000 for LEG-medlemmer (kr. 2.500 for ikke-medlemmer)
Nomineringsgebyr Kr. 5.000 kr. pr. nomineret produkt
Vindergebyr Kr. 10.000 kr. pr. kategori

Regler for deltagelse

 • Du kan indsende så mange spil og legetøjstøjsprodukter, du ønsker, og i de kategorier, du ønsker.
 • Et produkt kan dog kun vinde i én kategori.
 • Alle deltagende produkter skal være tilgængelige i detailhandlen senest den 1. oktober 2021.
 • Der må gerne sendes spil og legetøj ind, som tidligere har været på markedet. Der er ingen tidsbegrænsning. Spil, der tidligere har været indsendt til ÅRETS SPIL i Danmark, kan ikke deltage i konkurrencen.
 • Produktet skal præsenteres til bedømmelse i samme udformning, som det vil blive markedsført. Dog kan ikke-endelige/mockup-produkter accepteres under følgende forudsætninger:

– Kommende forbedringer/ændringer beskrives i et separat skriv.
– Delelementer er ikke færdige, men sendes i bedst mulig stand.
– Produktet er på originalsprog, men manualen vedlægges på dansk.

 • De deltagende produkter skal være tilgængelige for hele markedet. Produkter, der udelukkende sælges gennem eksklusivaftaler med detailhandlere, kan altså ikke deltage i konkurrencen.
 • Som deltager må du ikke være i restance til Legebranchen – LEG (F.eks. i form af ubetalte gebyrer ved deltagelse i tidligere års konkurrencer).

Sådan deltager du med dine produkter

Vil du have et eller flere af dine produkter med i kapløbet om at blive ÅRETS SPIL eller LEGETØJ, skal du tilmelde dem senest onsdag d. 22. april 2021. Det sker ved at sende en mail med en kort beskrivelse, den forventede salgspris samt et pressevenligt foto af hvert tilmeldt produkt til: info@legebranchen.dk

Billedet benyttes på aktuelle ’Årets Spil’ medier.

Umiddelbart efter din tilmelding modtager du en faktura til indbetaling af deltagergebyr fra LEG. Tilmeldingen er ikke gyldig, før betaling er sket.

Derefter skal du indsende 5 eksemplarer af hvert produkt til:

BLUEWATER
Faaborgvej 248b
5250 Odense SV

Pakken skal være markeret med teksten ”ÅRETS SPIL/LEGETØJ 2021”.

Hvert enkelt produkt skal være mærket” Indsendt til ÅRETS SPIL eller ÅRETS LEGETØJ, samt i hvilken kategori, produktet skal bedømmes.

Produkterne skal være fremme senest den 7. maj 2021.

For sen indlevering udløser et gebyr på 900 kr. for håndtering.

Med venlig hilsen

Betina Schiønning
Sekretariatschef, Legebranchen – LEG