Kære spil- og legetøjsleverandør

Legebranchen LEG har fornøjelsen at invitere jer til at deltage i kampen om at blive ÅRETS SPIL 2020

Formålet med ÅRETS SPIL er at sætte fokus på nye spændende spil på det danske marked. Og vi gentager succesen fra de forrige år med nomineringslogoer, du som deltager kan bruge i din markedsføring, hvis dit spil går videre i konkurrencen.

Nominerede til de 3 kategorier bliver udvalgt ved hjælp af de sande eksperter – spilleglade danske forbrugere – og Legebranchen sikrer, at vinderne bliver fundet på uvildig og uafhængig vis.

Alle deltagere vil – uanset placering i konkurrencen – modtage konkret feedback baseret på dommerfamiliernes bedømmelser og evaluering.

ÅRETS SPIL kåring

3 kategorier – 9 nominerede – 3 vindere

Børnespil

Spil, der henvender sig til børn i alderen 0-6 år. Spillet vil oftest kræve aktiv deltagelse af en voksen. Spillet vil blive bedømt af familier med børn fra 0 til 6 år.

Familiespil

Spil, der henvender sig til familier med børn fra 7 år. Spillet kan spilles af børn mellem 7 og 11 år alene eller sammen med en voksen, hvorfor spillet bedømmes af familier med børn i denne aldersgruppe.

Voksenspil

Spil, der henvender sig til unge og voksne fra 12 år. Spillet vil blive bedømt af personer over 12 år.

Undervejs vil konkurrencen og de nominerede spil blive markedsført på en række platforme såsom pressemeddelelser, sociale medier og i en række nyhedsbreve.

Ny pris

Som noget nyt kårer Legebranchen LEG i år også ÅRETS NYHED på tværs af de 3 kategorier.

Uafhængige familier tester og bedømmer dit spil

Hvert indsendt produkt bliver testet og vurderet af tilfældigt udvalgte repræsentative familier og institutioner. På den baggrund nomineres tre produkter i hver kategori.

Dommerfamilierne rekrutteres gennem kundeklubber blandt LEG’s medlemmer samt på Facebook.

For at sikre at alle indsendte produkter får den samme seriøse opmærksomhed, modtager hver familie maksimalt fem spil til vurdering.

Familierne får udleveret et bedømmelsesskema med udførlig vejledning. Bedømmelsesskemaet er ens for alle spil, så der sikres størst mulig ensartethed i vurderingen af de enkelte produkter.

I bedømmelsesskemaerne bliver dommerfamilierne bedt om at vurdere produkterne ud fra følgende kriterier:

 • Underholdningsværdi og ”value for money”
 • Originalitet
 • Producentens angivelser vs. virkeligheden
 • Regler/vejledning
 • Kvalitet

Alle familier sender deres bedømmelser direkte til LEG’s sekretariat. Det er dermed kun sekretariatet, der har adgang til resultaterne før offentliggørelsen (heller ikke medlemmer af LEG får adgang til resultaterne før den planlagte offentliggørelse).

I den efterfølgende feedback får du som deltager adgang til dommerfamiliernes vurderinger af dine produkter i tekst og grafik. Alle indsendte produkter vil således modtage en grundig evaluering, uanset om de bliver nomineret eller vinder konkurrencen.

De nominerede spil offentliggøres den 20. juni, og den endelige kåring offentliggøres den 20. august 2020.

Pris for deltagelse er resultatafhængig

Priserne kan oplyses ved henvendelse til kontakt@aaretsspil.dk

Regler for deltagelse

 • Du kan indsende så mange spil, du ønsker og i de kategorier, du ønsker. Et spil kan dog kun vinde i én kategori.
 • Alle deltagende spil skal være tilgængelige i detailhandlen senest den 1. oktober 2020.
 • Der må i år gerne sendes spil ind som tidligere har været på markedet. Der er ingen tidsbegrænsning.
 • Spil, der tidligere har været indsendt til ÅRETS SPIL i Danmark kan ikke deltage i konkurrencen.
 • Spillet skal præsenteres til bedømmelse, i samme udformning som det vil blive markedsført. Dog kan ikke-endelige/mockup-spil accepteres under følgende forudsætninger:
  • Kommende forbedringer/ændringer beskrives i et separat skriv
  • Delelementer er ikke færdige, men sendes i bedst mulig stand
  • Spil er på originalsprog, men manualen vedlægges på dansk
 • De deltagende produkter skal være tilgængelige for hele markedet. Produkter, der udelukkende sælges gennem eksklusivaftaler med detailhandlere, kan altså ikke deltage i konkurrencen.
 • Som deltager må du ikke være i restance til Legebranchen – LEG. (Fx i form af ubetalte gebyrer ved deltagelse i tidligere års konkurrencer).

Sådan deltager du med dine produkter

Vil du have et eller flere af dine spil med i kapløbet om at blive ÅRETS SPIL, skal du tilmelde dem senest tirsdag den 21. april 2019.

 • Send en mail med følgende information til info@legebranchen.dk
  • Kort beskrivelse af spillet/spillene
  • Forventede salgspris(er)
  • Foto af hvert tilmeldt produkt
 • Umiddelbart efter din tilmelding modtager du en faktura til indbetalingen af deltagergebyr fra LEG.
  • Tilmeldingen er ikke gyldig, før betaling er sket!
 • Derefter skal du indsende 6 eksemplarer af hvert produkt til: Magni ApS, Fristrupvej 57, 4340 Tølløse
  • Produkterne skal være fremme senest den 1. maj 2019 for at være med i konkurrencen.
  • Pakken skal være mærket med teksten ”ÅRETS SPIL”
   • Hvert enkelt produkt skal være mærket med ’’ÅRETS SPIL’’
   • Samt hvilken kategori spillet skal bedømmes i
   • For sen indlevering udløser et gebyr på kr. 900,- for håndtering.

Tilmeld dine produkter senest den 21. april 2020